Qui Som?

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, l’Observatori del Deute a la Globalització (ODG) i Setem són els promotors de Banca Armada, una iniciativa que va néixer el 2006 per denunciar públicament les institucions bancàries que financen la indústria militar, amb l’objectiu de sensibilitzar i exigir polítiques d’inversió de les entitats financeres ètiques i responsables socialment.

La campanya va començar amb la denúncia de les inversions en armes de les principals entitats financeres espanyoles, cadascuna amb la seva pròpia campanya, que van ser: BBVA sense Armes, Banco Santander sense Armes, Caixabank sense Armes i Banc Sabadell sense Armes. No obstant, malgrat que els bancs més grans són els que més recursos destinen a les empreses d’armes, la resta de bancs no ètics també ho fan. Així, per mostrar una imatge més veraç de la problemàtica, es va impulsar una campanya unitària, Banca Armada, que va ampliar el camp d’acció a totes les entitats financeres, incloent-hi banca comercial, inversió i asseguradores.

La Campanya

La Campanya Banca Armada va sorgir de la necessitat de visibilitzar les vinculacions d’un nombre elevat d’institucions bancàries espanyoles amb empreses fabricants d’armes a través del seu finançament, que converteix els bancs en actors necessaris del Complex Militar Industrial que amb l’objectiu de maximitzar els seus beneficis econòmics promou l’armamentisme i el militarisme que fan més fàcil l’ús de la força i de la violència armada tant a l’àmbit de les Relacions Internacionals com a l’interpersonal.

El seu objectiu és denunciar públicament les institucions bancàries que financen la indústria militar, per així aconseguir una base social sensibilitzada i exigir unes polítiques ètiques i socialment i mediambientalment responsables de les entitats financeres.

Organitzacions

La campanya Banca Armada està formada per un grup d’organitzacions i col·lectius que col·laboren a dur a terme totes les activitats de recerca, divulgació, formació i sensibilització de la campanya. Tot i que el secretariat de la campanya està en mans del Centre Delàs i de Setem Catalunya, hi ha un nombre estable d’organitzacions que col·laboren de manera activa a la campanya a través de reunions periòdiques de coordinació. Aquestes són a més de diversos grups territorials de Setem i Centre Delàs, Justícia i Pau, ODG, RETS, FETS, AA-MOC, Fundació Novessendes i Fundació Finances Ètiques. Però són moltes altres les organitzacions, col·lectius i entitats de segon nivell que col·laboren amb la campanya.

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

SETEM

Observatori del Deute en la Globalització

Justícia i Pau
Col•lectiu RETS

FETS – Finançament Ètic i Solidari

Alternativa Antimilitarista – MOC (Moviment d’Objecció de Consciència)

Fundación Finanzas Éticas

Novessendes

Contacte

Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs – SETEM Catalunya
Bisbe Laguarda, 4
Barcelona 08001 España

Contacte

El Centre d’Estudis per la Pau  JM DelàsSETEM, RETS, Justícia i Pau i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG) són els promotors de la Campanya Banca Armada, una iniciativa que va néixer el 2007 per denunciar públicament les institucions bancàries que financen la indústria militar, amb l’objectiu de sensibilitzar i exigir unes polítiques ètiques i responsables socialment.

Les entitats impulsores estaven organitzades en iniciatives específiques destinades a la denúncia de les inversions de tres entitats financeres concretes: BBVA sense Armes, Banco Santander sense Armes i Caixabank sense Armes. Tot i així, actualment aquestes campanyes operen de forma conjunta i sincronitzada dins la Campanya Banca Armada, i han ampliat el camp d’acció a Banc Sabadell i Bankia. Així mateix, al llarg del 2017 es van adherir nous membres, com ara FETS- Finançament Ètic i Solidari i el col·lectiu antimilitarista AA-MOC.

La seva línia de treball i activisme es basa en informar i sensibilitzar la societat i els accionistes de les institucions bancàries, perquè exigeixin als seus bancs un canvi de polítiques que impliquin la finalització de tota relació amb empreses socialment irresponsables que composen i fomenten la indústria militar.

Per fer-ho, aquesta iniciativa mostra el volum i importància de les relacions entre els bancs i les empreses fabricants d’armament per, d’aquesta manera, identificar aquelles entitats financeres que són responsables de pràctiques poc ètiques, com ara obtenir beneficis de la fabricació i exportació d’armes.

LEs organiTzacions

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

El Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, va néixer l’any 1999 i funciona com un centre d’investigació i documentació sobre temes relacionats amb el desarmament i la pau. El centre té la missió fomentar una cultura de pau i construir una societat desarmada, per això es dedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme.

Combina el treball d‘estudi i publicació amb la difusió i la mobilització social al voltant  dels efectes negatius del militarisme. Entre ells, la despesa i la R+D militar, i la fabricació i el comerç d’armes, el finançament de la producció i la venda d’armament, així com la denúncia de l’incompliment dels acords dels governs en aquestes matèries.

A nivell internacional, és membre del IPB (International Peace Bureau), de WRI (War Resisters’ International) i d’ENAAT (European Network Against Arms Trade). A nivell estatal, d’AiPaz (Asociación Española de Investigación para la Paz); i de LaFede.cat, organitzacions per a la justícia Global. També és col·laborador del prestigiós Institut Sobre Pau de Estocolm (SIPRI.)

Contacte:

Web:

http://www.centredelas.org

Adreça:

Carrer Bisbe Laguarda, 4

08001 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 317 61 77

info@centredelas.org

SETEM

SETEM és una federació de 8 ONG de solidaritat internacional que centra el seu treball independent a conscienciar la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves causes i promoure transformacions socials, individuals i col·lectives, per aconseguir un món més just i solidari.

Els seus camps d’actuació inclouen la sensibilització i formació a través de cursos, viatges, tallers, publicacions i campanyes; la denúncia de les condicions laborals dels grans sectors globalitzats com ara el tèxtil i l’electrònica, la promoció d’alternatives en el marc de l’economia solidària -especialment el comerç just i la banca ètica- i la solidaritat amb organitzacions del Sud mitjançant intercanvis i activitats de cooperació,.

Està formada per SETEM Andalucía, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galicia, Nafarroa, La Rioja, Madrid i Castilla la Mancha.

SETEM impulsa des de l’any 2000 la campanya Finanzas Éticas y Banca Limpia, pionera a l’Estat espanyol per ser la primera campanya centrada a denunciar el vincle entre bancs i empreses productores d’armes controvertides. Aquestes iniciatives plantegen una altra manera d’estalviar i invertir, buscant un triple benefici: social, mediambiental i econòmic. SETEM forma part de la xarxa internacional Bank Track i està present a la Coalición Contra las bombas de Racimo.

Actualmente, SETEM Catalunya lidera la campanya a nivell federatiu i en xarxa amb la resta d’entitats.

Contacte:

Web:

https://www.setem.org/catalunya/

Adreça:

SETEM Catalunya

Carrer Bisbe Laguarda, 4

08001 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 441 53 35

catalunya@setem.org

Observatori del Deute en la Globalització

L’ODG és un centre d’investigació de les relacions Nord-Sud i de la generació de deutes entre comunitats durant el procés de globalització. Estudia, de forma multidisciplinària i mitjançant una anàlisi crítica, els complexes mecanismes associats al deute financer (deute extern) dels països més pobres de la Perifèria del sistema econòmic amb els països del Centre. En particular, estudia el deute que han contret amb l’Estat espanyol i la Unió Europea.

De forma transversal, els seus estudis posen èmfasi en els impactes del sistema capitalista i patriarcal, amb l’objectiu de sensibilitzar la societat i promoure un canvi de polítiques cap a una transformació social que respongui a las desigualtats en les seves múltiples esferes (socials, econòmiques, ambientals i de gènere).

Actualment amplia la seva activitat a altres camps, fixant-se en  el que anomenem la Anticooperació, és a dir, en aquells processos i mecanismes transnacionals que en el marc de les relacions internacionals generen impactes negatius al Sud Global. Especialment és conegut per la seva activa promoció i participació a la campanya QDQ (Quién Debe a Quién).

Contacte:

Web:

http://www.odg.cat

Adreça:

C/ Girona 25, principal

08010 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 301 17 93

observatori@odg.cat 

Justícia i Pau

Justícia i Pau és una entitat cristiana que actua a Catalunya des de l’any 1968 i que té com a finalitat la promoció i la defensa dels drets humans, la justícia social, la pau i el desarmament, la solidaritat i el respecte al medi ambient. Amb aquestes finalitats, Justícia i Pau es dedica a la sensibilització i informació de la ciutadania i a la pressió política sobre institucions governamentals i partits polítics, mitjançant activitats diverses, com ara campanyes públiques, informes, edició de publicacions, organització de congressos, conferències, seminaris, jornades, intervencions als mitjans de comunicació, etc.

Entre altres activitats, Justícia i Pau denuncia els efectes perversos del militarisme, la despesa militar i el comerç d’armes per pressionar les institucions polítiques i financeres a favor del desarmament, per promoure la banca ètica, el comerç just i el consum responsable.

A nivell nacional, Justícia i Pau és membre de La Fede.cat organitzacions per la justícia global.

Contacte:

Web:

www.justiciaipau.org

Adreça:

C/ Roger de Llúria, 126, 3er 1a

08037 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:

93 317 61 77 / 93 412 53 84

justiciaipau@justiciaipau.org

Col•lectiu RETS

El col•lectiu RETS és una xarxa d’activistes que denuncia els abusos i les violacions dels drets humans i dels drets laborals de les empreses transnacionals mitjançant l’investigació, la comunicació i l’acció directa. Són independents, i la seva missió és generar coneixement que qüestioni el discurs hegemònic que mostra les empreses transnacionals com a un “agent de desenvolupament”.

Contacte:

Web:

https://collectiurets.wordpress.com/

Telèfon i correu electrònic:

info.rets@riseup.net 

FETS – Finançament Ètic i Solidari

FETS-Finançament Ètic i Solidari és una associació formada per 35 entitats de l’economia social i solidària, la cooperació per al desenvolupament i el tercer sector, que des de l’any 1999 es dedica a la difusió de les finances ètiques i solidàries a Catalunya mitjançant activitats de sensibilització, educació i formació, recerca i incidència. L’Observatori de les Finances Ètiques, impulsat per FETS, elabora el Baròmetre de les Finances Ètiques i Solidàries, que analitza cada any l’evolució del sector financer ètic a nivell estatal, i gestiona el segell d’assegurances ètiques EthSi.

FETS és membre del consorci Som Comerç Just i Banca Ètica, de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), de la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària, i de la Plataforma per una educació en economia més crítica i plural (PLEEC).

Contacte: 

Web:
www.fets.org / www.bancaetica.cat

Adreça:
C/Casp, 43 (Grup Ecos)
08010 Barcelona

Telèfon i correu electrònic:
93 368 84 81
fets@fets.org

Alternativa Antimilitarista – MOC (Moviment d’Objecció de Consciència)

Alternativa Antimilitarista – MOCAlternativa Antimilitarista – MOC és una coordinadora de grups antimilitaristes autogestionats i assemblearis. Els objectius de la seva lluita són l’abolició dels exèrcits, les guerres, els seus preparatius, i tot mecanisme de control social, seguits de la construcció d’alternatives de defensa antimilitarista en confluència amb altres lluites d’emancipació social. Des d’un plantejament pedagògic de l’acció política, la seva aspiració és la coherència entre les finalitats i els mitjans. Pràctiquen la Desobediència Civil com a acció política radical, col·lectiva, organitzada i pública, en el marc de l’Acció Directa Noviolenta, que busca intervenir a través dels fets i explicitar una situació d’injustícia, interrompent un procés o situació que es considera il·legítima, valent-se de l’humor i la creativitat com a ingredients.

Contacte: 
Web:
http://www.antimilitaristas.org/


Fundació Finances Ètiques és part del Grup Banca Etica. La base social de la Fundació és la Taula de Sòcies de Referència: un òrgan intern del banc que reuneix les seves entitats sòcies per a, entre altres qüestions, actuar com a Assemblea Consultiva de la Fundació. Entre les entitats sòcies de referència trobem a les associacions Fiare de cada territori que en el seu moment es van constituir per a promoure la constitució de Fiare Banca Etica i que actualment aglutinen a totes les persones jurídiques sòcies del banc que tenen interès a promoure la cultura de les finances ètiques, l’activisme econòmic i l’activitat parabancaria. La missió de la fundació és per tant la de generar coneixement mitjançant l’educació crítica, promoure l’activisme econòmic i els circuits financers complementaris o també anomenats parabancaris.

Contacte: 

Web:

https://finanzaseticas.net/

Direcció:

C/ Còrsega, 485,08025, Barcelona

Teléfon i correo electrònic:

info@finanzaseticas.net

CAMPANYA BANCA ARMADA A LA COMUNITAT VALENCIANA

novessendes

La Fundació Novessendes és una fundació cívica ubicada a Betxí, que treballa amb la missió de millorar la societat i el benestar dels ciutadans en el seu àmbit territorial d’actuació, cercant la implicació de les persones, grups i entitats en eixe objectiu compartit de millora comunitària.

Vol ser una fundació del poble i per al poble, que convoca els ciutadans, les associacions, els poders públics, les empreses i les institucions, per dissenyar juntes solucions innovadores i proveir els mitjans per a portar-les endavant. Treballen dia a dia per a obrir camins de participació social. Promouen processos comuns des de la responsabilitat i el compromís cívic, recolzem iniciatives de persones i organitzacions de la ciutadania, i porten a la pràctica projectes que aporten valor per a la construcció d’un món més harmònic i un desenvolupament sostenible.

Contacte: 

Web:

http://www.novessendes.org

Adreça:

Av. Primer De Maig, 23 baix – 12549 Betxí (Castelló)

Telèfon i correu electrònic:

Tlf.: 964 620 010 – Fax: 964 622 184

info@novessendes.org

SETEM COMUNITAT VALENCIANA

SETEM Comunitat Valenciana forma part de la federació SETEM de 8 ONG de solidaritat internacional que centra el seu treball independent a conscienciar la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves causes i promoure transformacions socials, individuals i col·lectives, per aconseguir un món més just i solidari.

Els seus camps d’actuació inclouen la sensibilització i formació a través de cursos, viatges, tallers, publicacions i campanyes; la denúncia de les condicions laborals dels grans sectors globalitzats com ara el tèxtil i l’electrònica, la promoció d’alternatives en el marc de l’economia solidària -especialment el comerç just i la banca ètica- i la solidaritat amb organitzacions del Sud mitjançant intercanvis i activitats de cooperació,.

Contacte:

Web:

http://www.setem.org/site/cat/comunitat-valenciana

Adreça:

SETEM CV

Carrer d’Utiel, 16

46020 València

Telèfon i correu electrònic:

963 15 35 05

setemcv@setem.org

Leave a Reply